Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2019

(09:21 | 21/11/2019)

Chiều 19/11/2019, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương năm 2019 tại trường Chính trị tỉnh.

Dự lễ khai giảng có Tiến sĩ Hà Quang Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Phạm Công Khâm, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, ông Nguyễn Văn Sạch, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Tham dự lớp bồi dưỡng có 63 học viên là các đồng chí đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; các đồng chí được quy hoạch vào vị trí các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Tiến sĩ Hà Quang Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng.

Các học viên được nghiên cứu, tiếp thu 11 chuyên đề liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý gồm: Phần kiến thức có 05 chuyên đề (chức năng, nhiệm vụ của sở và chức trách của lãnh đạo, quản lý sở; tác phong, phương pháp làm việc của lãnh đạo, quản lý sở; năng lực lãnh đạo, quản lý sở; phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, yêu cầu và thách thức đặt ra; cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay và trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý cấp sở); phần kỹ năng có 06 chuyên đề (hoạch định, triển khai và đánh giá chính sách công; sử dụng các công cụ trong quản lý; quản lý và phát triển nguồn nhân lực; quản lý sự thay đổi; phân công, phối hợp trong lãnh đạo, quản lý; giao tiếp và quan hệ với công chúng,...). Kết thức khóa học có 02 bài kiểm tra, 01 kỳ nghiên cứu thực tế và hoàn thành đề án cuối khóa.

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, Tiến sĩ Hà Quang Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các học viên nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc và thời gian một cách hợp lý ở cơ quan, đơn vị để tập trung cao cho học tập; tiếp thu những kiến thức được truyền đạt và vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là lớp bồi dưỡng để các học viên hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn phục vụ trực tiếp cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định./.

Tin và ảnh: Kim Kha