TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(08:10 | 31/08/2022)

Tin: Phạm Khương - HCTH

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Quốc khánh.pdf