Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Văn phòng-Thống kê và lớp Tài chính - Kế toán xã

(16:09 | 26/08/2019)

Sáng ngày 26/8/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Văn phòng-Thống kê và lớp Tài chính-Kế toán xã.

Đến dự khai giảng có ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thạc sĩ Lê Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ công, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và hơn 180 học viên của hai lớp tham dự.

Ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng lớp.

Nội dung lớp bồi dưỡng chức danh Văn phòng - Thống kê gồm các chuyên đề: Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước; Kỹ năng quản lý văn bản; Kỹ năng lập hồ sơ; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp và văn hóa công sở. Và lớp Tài chính - Kế toán: Khái quát chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về kế toán ngân sách xã; Kỹ năng tổ chức công tác kế toán xã; Hướng dẫn mục lục ngân sách nhà nước mới và kỹ năng lập báo cáo tài chính xã; Kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra kế toán xã và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước.

Thời gian tập huấn là 05 ngày (từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019), đây cũng là hai lớp cuối cùng trong tổng số 10 lớp mở theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề lao động nông đến năm 2020" và Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020./.

Tin và ảnh: Kim Kha-TCCCVC