Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh lớp Tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao

(16:22 | 21/08/2019)

Ngày 19/8/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 969/SNV-TCCCVC về việc chiêu sinh lớp tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao.

Theo đó, đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học như sau:

 - Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá.

- Số lượng: 40 học viên/01 lớp. Dự kiến lớp sẽ khai giảng vào tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm mở lớp: Trường Cao đẳng Kiên Giang (số 217 Chu Văn An, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức công chức, viên chức), đồng thời gửi file theo địa chỉ mail: ntkkha.snv@kiengiang.gov.vn trước ngày 28 tháng 8 năm 2019./.

Xem chi tiết tại Công văn số 969/SNV-TCCCVC đính kèm

Kim Kha-CCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 969 Lớp tin học.pdf