Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

  • Đào tạo sau đại học ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

    (07:30 | 21/05/2018)

    Ngày 30-3-2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về đào tạo sau đại học ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, những ứng viên đúng đối tượng, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Kế hoạch số 66/KH-UBND thì nộp hồ sơ, như sau: + Đối với cán bộ, công chức, viên chức nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ Kiên Giang. + Đối với sinh viên nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang./.