Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 17/8/2019 đến ngày 31/8/2019

(08:28 | 22/08/2019)

* Thứ bảy, ngày 17/8/2019: Nghỉ.

* Chủ nhật ngày 18/8/2019: Họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc đột xuất.

* Thứ hai, ngày 19/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng làm việc với Ban Tôn giáo, chiều họp Hội đồng kiểm tra sát hạch tuyển dụng không qua thi tuyển công chức.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng giảng bài Cải cách hành chính lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính tại trường Chính trị, chiều xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên, chiều họp Hội đồng kiểm tra sát hạch tuyển dụng không qua thi tuyển công chức.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng làm việc với Ban Tôn giáo xử lý các vấn đề vướng mắc, chiều dự họp Đoàn khảo sát Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát.

* Thứ ba, ngày 20/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp trực tuyến tại Văn phòng Tỉnh ủy, chiều cùng với đồng chí Lắm làm việc với đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều dự Hội nghị ký kết chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

* Thứ tư, ngày 21/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Tổ khảo sát trường lớp và biên chế giáo viên tại UBND tỉnh, chiều họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ông Hà Văn Chiến: Tập huấn công tác TĐKT và hỗ trợ thẩm định hồ sơ thành tích kháng chiến tại huyện Tân Hiệp.

- Ông Lê Minh Khởi: Họp Đoàn khảo sát tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang về đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Ông Đinh Xuân Phương: Xử lý công việc cơ quan.

* Thứ năm, ngày 22/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng xử lý công việc cơ quan, chiều giảng bài về công tác TĐKT cho lớp Trung cấp chính trị K83 tại trường Chính trị.

- Ông Lê Minh Khởi: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Đinh Xuân Phương: Dự Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 23 tại Phú Yên đến ngày 23/8/2019.

* Thứ sáu, ngày 23/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng.

- Ông Hà Văn Chiến: Tập huấn công tác TĐKT và hỗ trợ thẩm định hồ sơ thành tích kháng chiến huyện Giồng Riềng.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị 40 tại Tỉnh ủy, chiều xử lý công việc cơ quan.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 24-25/8/2019: Nghỉ.

* Thứ hai, ngày 26/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp UBND Tỉnh thường kỳ.

- Ông Hà Văn Chiến: Xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng 2 lớp bồi dưỡng công chức cấp xã: Tài chính - kế toán và Văn hóa – xã hội, chiều làm việc với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Trường Chính trị về thanh, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật huyện Kiên Lương, chiều tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hà Tiên.

* Thứ ba, ngày 27/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự kiến họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan cấp tỉnh.

- Ông Hà Văn Chiến: Tập huấn công tác TĐKT và hỗ trợ thẩm định hồ sơ thành tích kháng chiến tại huyện Vĩnh Thuận.

- Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch về chức năng nhiệm vụ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật huyện Phú Quốc.

* Thứ tư, ngày 28/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ nghe phòng Xây dựng chính quyền và CTTN báo cáo kết quả khảo sát chuẩn bị thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và một số công việc trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều xử lý công việc cơ quan.

- Ông Hà Văn Chiến: Sáng giảng bài TĐKT lớp Trung cấp chính trị K82 tại trường Chính trị, chiều xử lý công việc cơ quan.

- Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ nghe phòng Xây dựng chính quyền và CTTN báo cáo kết quả khảo sát chuẩn bị thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và một số công việc trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều làm việc với các Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Kho bạc Nhà nước tỉnh về Hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ông Đinh Xuân Phương: Sáng họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ nghe phòng Xây dựng chính quyền và CTTN báo cáo kết quả khảo sát chuẩn bị thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và một số công việc trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều xử lý công việc cơ quan.

* Thứ năm, ngày 29/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với một số Sở, ngành có liên quan về công tác nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Cùng dự với Giám đốc.

- Ông Lê Minh Khởi: Cùng dự với Giám đốc.

- Ông Đinh Xuân Phương: Cùng dự với Giám đốc.

* Thứ sáu, ngày 30/8/2019

- Ông Nguyễn Văn Sạch: Tiếp tục làm việc với một số Sở, ngành có liên quan về công tác nội vụ.

- Ông Hà Văn Chiến: Mở lớp tập huấn TĐKT cho doanh nghiệp và Hợp tác xã.

 Ông Lê Minh Khởi: Đi khảo sát với Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND  của UBND tỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp  trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Ông Đinh Xuân Phương: Cùng dự với Giám đốc.

* Thứ bảy, chủ nhật ngày 31/8 và 01/9/2019: Nghỉ./.

Trí-VP