Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019

(09:01 | 12/09/2019)

 

          Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, có nhiều nội dung đã được sửa đổi, bổ sung mới so với quy định trước đây. Vì vậy, để tổ chức thực hiện tốt quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, Sở Nội vụ tổ chức triển khai, tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ đến các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố như sau:

- Đối tượng tham dự: Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh (nơi không có Phòng Tổ chức cán bộ) và lãnh đạo Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mỗi cơ quan, đơn vị cử tham dự 02 người (01 lãnh đạo và 01 chuyên viên).

- Thời gian triển khai: lúc 08 giờ, ngày 17/9/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, số 14 Ngô Gia Tự, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

(Chi tiết xem tại các văn bản đính kèm)

Thanh Dủ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; ND161_2018.ND.CP-Su doi, bo sung tuyen dung CCVC, nang ngach thang hang.pdf; TT 03-2019_TT-BNV-Huong dan ND 116.2018.pdf