TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang công bố Quyết định của Thủ tướng với 24 xã An toàn khu, vùng An toàn khu

(15:51 | 07/11/2023)

Sáng 06/11, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu (ATK), vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các xã ATK, vùng ATK - Ảnh: TB

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung nêu bật truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Kiên Giang trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của đất nước, trong đó có "cái nôi" cách mạng của tỉnh Kiên Giang là vùng U Minh Thượng, tỉnh Rạch Giá (nay bao gồm các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng).

Theo ông Nguyễn Lưu Trung, việc Thủ tướng Chính phủ công nhận 24 xã ATK và vùng ATK; với truyền thống cách mạng vẻ vang, anh hùng trong chiến đấu, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất… sẽ mở ra một cơ hội mới cho huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và An Minh trên con đường xây dựng, phát triển và hội nhập. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã ATK, vùng ATK sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, viết tiếp những trang sử mới trên quê hương anh hùng với tên gọi vùng ATK đầy ý nghĩa này.

Đây thực sự là niềm động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng căn cứ địa cách mạng U Minh Thượng, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã có nhiều cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân; điều quan trọng hơn nữa là sẽ góp phần tăng cường công tác giáo dục lịch sử và truyền thống yêu nước cách mạng kiên cường của nhân dân tỉnh Kiên Giang nói chung và nhân dân vùng căn cứ địa cách mạng U Minh Thượng - vùng ATK cách mạng nói riêng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Với việc công nhận 24 xã ATK và vùng ATK; với truyền thống cách mạng vẻ vang, anh hùng trong chiến đấu, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất… sẽ mở ra một cơ hội mới cho huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và An Minh trên con đường xây dựng, phát triển và hội nhập. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống lịch sử với sự đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng ATK sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, viết tiếp những trang sử mới trên quê hương anh hùng với tên gọi vùng An toàn khu đầy ý nghĩa này.

Quang cảnh buổi lễ- Ảnh: TB

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bố trí nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư nhằm phát triển KT-XH - Ảnh: VGP

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị các cấp chính quyền cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng xã ATK, vùng ATK theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của các xã được công nhận xã ATK, vùng ATK.

Quan tâm bố trí nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư nhằm phát triển KT-XH; phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các xã ATK cách mạng; cân đối ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực khác để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

Hỗ trợ vật chất, tinh thân cho người dân các xã ATK, vùng ATK cách mạng; trùng tu các di tích lịch sử cách mạng nơi các bộ, ngành, cơ quan đã từng hoạt động trên địa bàn xã ATK, vùng ATK cách mạng; xây dựng quy chế quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử sau khi được công nhận xã ATK, vùng ATK cách mạng./.

Mai Thanh Bình