TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027

(09:49 | 02/06/2023)

Sáng ngày 31/5/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Tỉnh Đoàn Kiên Giang.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh Đoàn đồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Tại Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2022; trao đổi, thống nhất Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2023 - 2027. Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh Đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với các nội dung phối hợp như sau:
1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên
- Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh đoàn phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý; trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh cho thanh niên. Tăng cường phối hợp, tuyên truyền, triển khai Luật Thanh niên, chính sách, pháp luật về thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.
- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý về thông tấn, báo chí tạo điều kiện để tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới thanh thiếu nhi và người dân; định hướng giá trị cho thanh thiếu niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến.
- Tỉnh đoàn chỉ đạo hệ thống cộng tác viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn tích cực tuyên truyền tới người dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những điểm sáng tích cực có giá trị giáo dục lối sống đẹp cho thanh thiếu nhi.
2. Phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên
- Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
- Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để Tỉnh đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, khuyến khích tinh thần hiếu học, học tập, nghiên cứu khoa học suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên; chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
- Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong công tác, phục vụ nhân dân; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; phát huy tính tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số.
- Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh) thực hiện tốt công tác mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên.
3. Phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế
- Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Tỉnh đoàn tham gia vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội, công an xuất ngũ; thanh niên xuất khẩu lao động. Phối hợp, tạo điều kiện trong việc tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Phối hợp, tạo điều kiện tổ chức thực hiện chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
- Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên. 
- Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối với thanh niên các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia.
4. Phối hợp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em
- Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng về rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho thanh thiếu niên. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng sống cho thanh niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phối hợp, tạo điều kiện để Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thanh niên. Quan tâm đầu tư các chương trình, hội thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
- Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Tỉnh đoàn củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao, Nhà Thiếu nhi của Đoàn; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
- Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để Tỉnh đoàn thực hiện tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016.
5. Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc
- Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phát động phong trào và huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; đảm nhận thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội.
- Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện các chương trình, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh ở cơ sở; trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn (hằng năm hoặc giai đoạn) nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực, chức năng của sở, ngành. 
6. Phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi
- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình tham gia nghiên cứu, đề xuất hoặc góp ý xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên.
Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên.
- Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án, đề án đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định. Các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn chính sách đối với thanh niên theo lĩnh vực hoặc đối tượng thanh niên liên quan đến sở, ngành quản lý.
Phối hợp kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi; đồng thời, phối hợp xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Tỉnh đoàn cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên, tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, xem xét, trả lời các kiến nghị của Tỉnh đoàn theo quy định của pháp luật./.

Tin và ảnh: Như Phương - P.XDCQ&CTTN