TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Kiên Giang giai đoạn 2022-2026

(08:06 | 05/09/2022)

Sáng ngày 29/8/2022, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Kiên Giang long trọng tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Phan Đình Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Kiên Giang
giai đoạn 2022-2026

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn như: Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Cải cách hành chính và Tổ chức phi chính phủ, Hành chính tổng hợp và Văn thư - Lưu trữ và Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ; Văn phòng, Ban Phong trào, Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức - Kiểm tra thuộc Tỉnh đoàn.


Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên thanh niên về Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, các chính sách, pháp luật về thanh niên và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy vai trò tham mưu thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách, pháp luật về thanh niên; đề xuất các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công vụ, văn minh công sở, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Nội vụ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Nội dung thực hiện Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2022 - 2026 với 03 nội dung chính sau:

 

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên thanh niên về Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thanh niên và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên các ấn phẩm, nền tảng truyền thông của Tỉnh đoàn và của Sở Nội vụ, ngành Nội vụ; tổ chức các cuộc thi, bài viết tìm hiểu về Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; phổ biến và phát hành rộng rãi tới các cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên.


2. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công vụ, văn minh công sở như: triển khai có hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” (Trách nhiệm với bản thân - Trách nhiệm với công việc - Trách nhiệm với cộng đồng); phong trào “Tuổi trẻ sảng tạo” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ; tổ chức các giải thưởng, cuộc thi về cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên thanh niên tiêu biểu.


3. Ðánh giá tình hình thanh niên, giám sát việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên như: tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên; chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2030; các chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức nghiên cứu về tình hình thanh niên để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về thanh niên cho phù hợp với thực tiễn.
 


Giám đốc Sở Nội vụ và Bí thư Tỉnh đoàn trao đổi Chương trình ký kết


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao những nội dung của chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn trong thời gian qua điển hình như: phối hợp trong công tác tổ chức đối thoại với thanh niên, thực hiện chính sách liên quan đến công tác thanh niên, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh và các nhiệm vụ khác liên quan; qua đó, đã tạo nền tảng vững chắc, đóng góp to lớn cho sự phát triển cả nước nói chung, vì sự phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang nói riêng.


Kết thúc buổi Hội nghị Giám đốc Sở Nội vụ bày tỏ việc tổ chức Hội nghị ký kết giai đoạn 2022 - 2026 có ý nghĩa hết sức sâu sắc, góp phần thắng lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan, tạo sự phấn khởi đối với đoàn viên thanh niên, đặc biệt là sự phối hợp trong việc thực hiện công tác đào tạo cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan nhà nước; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trong thời gian tới. Đồng chí tin tưởng rằng ở Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và mong muốn hai cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình phối hợp và các nhiệm vụ trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2030 và Kết hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025./.

Tin và ảnh: Văn Mẻ - XDCQ&CTTN