TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hơn 15.300 tập thể, cá nhân trong cả nước được khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao

(10:07 | 10/01/2019)

Sáng 09/01/2019, Ban Thi đua -Khen thưởng, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu chính Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương; ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có các thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, lãnh đạo vụ, phòng TĐKT các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Ban và các vụ thuộc Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương. Tại các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo và thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, thành phố; lãnh đạo và công chức Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ; phóng viên báo chí Trung ương và địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, chủ trì có ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng dự có các Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo và công chức Ban Thi đua- Khen thưởng (TĐKT), Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng và công chức theo dõi công tác TĐKT Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang. Ảnh: HC

Hội nghị đã nghe bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương trình bày báo cáo tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 Ngành thi đua, khen thưởng. Theo đó năm 2018, công tác TĐKT đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt. Công tác xây dựng thể chế và hoàn thiện quy định pháp luật về TĐKT tiếp tục được quan tâm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TĐKT. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018) được Trung ương và các Bộ, ngành, địa phương quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cả nước đã góp phần làm nổi bật ý nghĩa, giá trị lịch sử của tư tưởng thi đua ái quốc và các phong trào thi đua, yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào thi đua do thủ tướng Chính phủ phát động đã thực sự trở thành phong trào thi đua trọng tâm được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục tạo sức lan tỏa lớn, qua đó đã có 3.787 xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới được cấp có thẩm quyền công nhận; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hưởng ứng tích cực và đạt kết quả bước đầu, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế của đất nước, qua đó năm 2018 cả nước có 121.248 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.234.372 tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so cùng kỳ; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, bước đầu thu được kết quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước bình quân giảm 1,5%, tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 8,23% năm 2016 ước giảm còn 5,5% vào cuối năm 2018. Các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế tiếp tục duy trì và phát triển góp phần thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được Quốc hội đề ra năm 2018; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và tăng tưởng, GDP cả nước năm 2018 tăng 7,08%, văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả, đời sống nhân dân được nâng cao. Qua các phong trào thi đua đã có 15.320 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Bằng khen…, trong đó có trên 21% là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp lao động, sản xuất, công tác. Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, bất cập trong công tác TĐKT hiện nay, đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Ngành thi đua, khen thưởng. Tại Hội nghị đã có 9 ý kiến phát biểu tham luận của các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước khảng định và làm rõ hơn báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2018, kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn, bất cập trong thực hiện công tác TĐKT.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao những kết quả mà ngành thi đua, khen thưởng đã đạt được trong năm 2018, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong năm tới, đồng thời nêu ra những định hướng lớn cho công tác TĐKT năm 2019 cần thực hiện để công tác TĐKT thực sự trở thành công cụ lãnh đạo, quản lý và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội góp phần lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng thi đua ái quốc của Bác./.

HC