TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và văn thư, lưu trữ tại huyện An Biên

(14:31 | 24/08/2018)

Ngày 23/8/2018, Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và văn thư, lưu trữ do UBND tỉnh thành lập đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch của UBND tỉnh tại huyện An Biên.

Ông Trần Hoàng Mẫm, Chủ tịch UBND huyện An Biên phát biểu tiếp thu kết luận của Đoàn kiểm tra. Ảnh: HC

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018, Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) và bí mật nhà nước năm 2018, Đoàn kiểm tra do ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác TĐKT tại 2 xã là Hưng Yên và xã Đông Thái, kiểm tra công tác VTLT tại phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng thời Đoàn kiểm tra đã làm việc với UBND huyện về 2 lĩnh vực trên, dự cuộc làm việc có thành viên Hội đồng TĐKT huyện An Biên, lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan. Đoàn đã nghe Báo cáo của UBND huyện về thực hiện công tác TĐKT và công tác VTLT theo đề cương của Đoàn kiểm tra, theo đó công tác TĐKT và VTLT năm 2018 đã được cấp ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo, thể hiện qua việc Huyện ủy có văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, UBND huyện ban hành khá đầy đủ các văn bản cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT và VTLT và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên tuyền trong cán bộ, công chức, viên chức thông qua các hội nghị và mở lớp và tuyên truyền trong nhân dân qua hệ thống đài, trạm truyền thanh và sinh hoạt các đoàn thể về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp lật của Nhà nước về TĐKT và VTLT, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác TĐKT và VTLT theo thẩm quyền; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT, Hội đồng TĐKT huyện và các xã thường xuyên được kiện toàn mỗi khi có thay đổi, ban hành quy chế hoạt động và phân công thành viên Hội đồng chỉ đạo cụm, khối thi đua; Hội đồng xét sáng kiến cơ sở được thành lập và kiện toàn, bố trí đúng, đủ cán bộ, công chức làm công tác TĐKT và công tác VTLT theo quy định. Kết quả công tác TĐKT của huyện có nhiều chuyển biến tích cực: Phong trào thi đua (PTTĐ) thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018 được phát động ngay trong quý I và được các phòng ban, ngành cấp huyện và UBND cấp xã hưởng ứng tích cực thông qua đăng ký thi đua, các PTTĐ trọng tâm như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” và một số PTTĐ khác được chỉ đạo thực hiện khá quyết liệt, kết quả PTTĐ đã có tác động tích cực đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2018 đã đề ra, 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu phát triển KTXH đều đạt trên 50% kế hoạch năm 2018, PTTĐ xây dựng nông thôn mới đã có 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt 16/19 tiêu chí, 03 xã đạt từ 11-12 tiêu chí, 03 xã đạt từ 9- 10 tiêu chí; PTTĐ chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội đã góp phần giảm được 3,7% hộ nghèo (mục tiêu giảm 3% mỗi năm), vận động cất mới 82 căn nhà “Đại đoàn kết”, xây dựng 18,10 km đường và 14 cây cầu bê tông giao thông nông thôn, tặng 3.265 suất quà cho trẻ em và người nghèo với tổng trị giá 12 tỷ 398,5 triệu đồng. Qua PTTĐ đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích được các cấp khen thưởng, trong năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, UBND huyện công nhận 1.763 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 96 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 320 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 165 tập thể và 794 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; 06 tập thể được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua”, 25 tập thể và 99 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Về công tác VTLT có nhiều chuyển biến tích cực, công tác văn thư đã đi vào nề nếp, đều có sổ sách để theo dõi, quản lý văn bản đi, văn bản đến; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cơ bản đúng quy định, đã sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản hành chính; đã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản; công tác lưu trữ bước đầu được quan tâm, đã chỉ đạo, đầu tư kinh phí thực hiện chính lý tài liệu tích đống đạt 80% kế hoạch với tại 4/5 phòng chuyên môn đã chỉnh lý, việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị được thực hiện đúng quy định, huyện đã có bố trí kho với diện tích 40m² để bảo quản tài liệu lưu trữ.

Trong đợt kiểm tra này, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác TĐKT và VTLT để địa phương tiếp thu và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng thời giải đáp những vướng mắc, khó khăn về công tác TĐKT và VTLT của cơ sở và huyện kiến nghị. Tiếp thu những ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Trần Hoàng Mẫm cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phát huy các mặt tích cực đã làm được, đồng thời sớm và kiên quyết khắc phục các hạn chế, yếu kém mà Đoàn kiểm tra phát hiện nhằm đưa công tác TĐKT và VTLT đi vào nề nếp, đạt chất lượng trong thời gian tới./.

HC