TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Họp phiên toàn thể lần thứ 3 năm 2018

(16:27 | 08/10/2018)

Chiều ngày 03/10/2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng đã họp phiên toàn thể lần 3/2018.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng chủ trì phiên họp, dự phiên họp có các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang (theo Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 16/6/2017, Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 và Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang), tham dự còn có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Họp Hội đồng TĐKT tỉnh lần 3 năm 2018. Ảnh: Lê Hoàng Duy

Hội đồng đã thông qua các nội dung: Thành tích đề nghị khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Kiên Giang” cho 15 cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017- 2018; thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao từ năm học 2013- 2014 đến năm học 2017- 2018 đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 83 cá nhân, thành tích xuất sắc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động cho 03 tập thể và 01 cá nhân; thành tích trong thực hiện công tác an sinh xã hội đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có yếu tố nước ngoài cho 09 tập thể và 09 cá nhân. Hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu kín theo quy định, kết quả: Có 12/15 cá nhân đạt số phiếu từ 90% trở lên được Hội đồng thống nhất đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Kiên Giang”; 03/9 tập thể và 04/9 cá nhân được Hội đồng đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 02/3 tập thể được thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị các cấp xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba và 06/7 tập thể, 78/83 cá nhân được thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận Hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp của các thành viên Hội đồng trong kỳ họp này, riêng một số trường hợp đã bỏ phiếu đề nghị nhưng thành viên Hội đồng có phát hiện vấn đề, giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) xác minh làm rõ, nếu sự việc đã rõ và ảnh hưởng đến thành tích của tập thể, cá nhân thì dừng việc đề nghị khen thưởng và báo cáo Hội đồng vào kỳ họp tới; giao cơ quan thường trực Hội đồng hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định./.

HC