TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Huyện Hòn Đất tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

(10:16 | 09/11/2018)

Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng toàn huyện.

Để chuẩn bị tốt cho công tác bình xét khen thưởng năm 2018 và tổ chức các phong trào thi đua đối với ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018- 2019 của huyện, UBND huyện đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) nhằm tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về công tác TĐKT, các nghiệp vụ cơ bản về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt trên các lĩnh vực và hoạt động của cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện; công tác xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến, kỹ năng thẩm định hồ sơ xét khen thưởng. Dự tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT; ông Mã Tuấn Tửu, Phó trưởng ban Ban TĐKT cùng gần 200 đại biểu là lãnh đạo phòng Nội vụ, lãnh đạo và công chức, viên chức kiêm công tác TĐKT của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác TĐKT các xã, thị trấn; đại diện Ban Giám hiệu và viên chức phụ trách công tác TĐKT các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác TĐKT huyện Hòn Đất năm 2018. Ảnh: HC

Nội dung tập huấn gồm: Chuyên đề 1, nội dung cơ bản của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật TĐKT và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Chuyên đề 2, những điểm mới về tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 17/3/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tổ chức hoạt động bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Chuyên đề 3, hướng dẫn một số mẫu biểu trong hồ sơ xét khen thưởng và kỹ năng viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân, kỹ năng viết báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến và kỹ năng trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Chuyên đề 4, giới thiệu những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Qua lớp tập huấn này sẽ góp phần giúp các đơn vị trong huyện triển khai thực hiện tốt việc xét khen thưởng năm 2018, đồng thời triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua năm học 2018- 2019 của huyện đạt kết quả./.

HC