TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Thẩm định xã Nam Thái A, huyện An Biên đạt chuẩn nông thôn mới 2021

(07:54 | 18/10/2021)

Thực hiện Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc đổi tên và kiện toàn Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Kiên Giang; Thông báo số 29TB-VPĐP ngày 01/10/2021 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới về việc thẩm định các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đối với xã Nam Thái A, huyện An Biên. 


Ngày 12/10/2021, tại Hội nghị Ủy ban nhân dân xã Nam Thái A, huyện An Biên long trọng tổ chức Hội nghị thẩm định xã Nam Thái A đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 


Quang cảnh Hội nghị thẩm định xã Nam Thái A đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021


Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Vững, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh, chủ trì hội nghị, ông Tô Thanh Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện các sở, ban, ngành tham gia thẩm tra mức độ đạt của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo phân công phụ trách tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc đổi tên và kiện toàn Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh,… Đại diện ban, ngành cấp huyện, gồm có: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và các phòng chuyên môn như: Nội vụ, Văn hóa, Tư pháp, Y tế, Giáo dục, Lao động – Thương binh và xã hội… Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng phát triển nông thôn mới của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và cùng công chức xã phụ trách tham dự.


Tại Hội nghị Ủy ban nhân dân xã đã báo cáo tình hình thực hiện kết quả triển khai, chỉ đạo điều hành xây dựng nông thôn mới của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã năm 2021, báo cáo đã nêu lên kết quả đạt được trong trình xây dựng nông thôn mới đối với 19 Tiêu chí, bên cạnh đó cũng chỉ ra rõ được những thuận lợi, khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chi đạo. Theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 thì Sở Nội vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao phụ trách thẩm định, đánh giá Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, trong đó có các chỉ tiêu như: Chỉ tiêu 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; Chỉ tiêu 18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; Chỉ tiêu 18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh; Chỉ tiêu 18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên. 


Qua thẩm tra Tiêu chí, các chỉ tiêu được giao trong Tiêu chí 18 thì xã Nam Thái A đã được kết quả trong thực hiện chỉ tiêu cũng như hồ sơ minh chứng về cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh; tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó xã cần phải sớm chủ động hơn trong công tác sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã đúng theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND, Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết thúc Hội nghị ông Tô Thanh Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giải trình, tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành phụ trách từng Tiêu chí, đồng thời sẽ sớm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân xã sớm hoàn thiện hồ sơ, cũng như bổ sung số liệu cho thống nhất của từng tiêu chí vào trong báo cáo gửi hồ sơ về Văn phòng Điều phối nông thôn mới của tỉnh để sớm trình cấp cho thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận xã Nam Thái A đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tin và ảnh: Văn Mẻ - XDCQ