TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Tiểu ban Tổng hợp và Nghiệp vụ bầu cử kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(15:57 | 24/05/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-TBTHNVBC ngày 10/5/2021 về kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tiểu ban Tổng hợp và Nghiệp vụ bầu cử đã thành lập Đoàn kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chia thành 4 Tổ tiến hành kiểm tra tại 15/15 huyện, thành phố từ ngày 17-20/5/2021. 


Nội dung kiểm tra tại các địa phương gồm: Việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương; việc phân công nhiệm vụ cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử; tình hình hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; Công tác chuẩn bị, bố trí và trang trí địa điểm bỏ phiếu; công tác giao nhận tài liệu bầu cử của Tổ bầu cử; công tác giao nhận phiếu bầu của Ban bầu cử, Tổ bầu cử; Việc phân công công chức ngành nội vụ tham mưu thực hiện công tác bầu cử; công tác thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử; công tác rà soát, cập nhật số lượng cử tri trước ngày bầu cử.
 


Quang cảnh: Kiểm tra một số địa điểm bỏ phiếu


Các Tổ Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp một số địa điểm bỏ phiếu của các địa phương. Sau đó tiếp tục làm việc tại Ủy ban bầu cử cấp xã và cấp huyện.

 


Quang cảnh: Tổ Kiểm tra số 3 làm việc với UBBC huyện Vĩnh Thuận


Sau phần trình bày báo cáo của địa phương, Tổ Kiểm tra đã trao đổi, giải đáp một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tổ chức bầu cử ở địa phương, đồng thời đề nghị các địa phương lưu ý một số nội dung như: Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về bầu cử của cấp trên; quản lý và cấp phát phiếu bầu đúng quy định; cập nhật số lượng cử tri đi bầu kịp thời; đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ ngày bầu cử và các báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ, Ủy ban bầu cử tỉnh,..../.

Tin và ảnh: Ngọc Hân - XDCQ&CTTN