TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên nhiệm kỳ 2021 - 2026

(16:00 | 09/09/2021)

Tại Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 08/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tiên (vì lý do sức khỏe).


Trước đó, vào chiều ngày 01/9/2021, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên đối với ông Lê Quốc Anh. 


Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên đối với ông Liêu khắc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./.

Tin: Ngọc Hân-XDCQ&CTTN