TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2021 - 2026

(09:09 | 22/09/2021)

Tại Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 19/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Bí thư Thành ủy Rạch Giá nhiệm kỳ 2020-2025.

 


Ông Nguyễn Văn Hôn, tân Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá phát biểu 


Trước đó, vào chiều ngày 07/9/2021, tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự thống nhất của 32/32 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt. 


Tại Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 19/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Việt, do yêu cầu công tác.


Sau khi bầu, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá có Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch./. 

Tin và ảnh: Ngọc Hân - XDCQ