TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử và Công bố danh sách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

(08:37 | 07/06/2021)

Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử đã tổ chức cuộc họp tại Hội trường C, Ủy ban nhân dân tỉnh để lập Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết số 92/NQ-UBBC ngày 29/5/2021 về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 (có Nghị quyết kèm theo).

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X: Số người ứng cử 103 người, số người được bầu 60 người, số người trúng cử 60 người.

Về cơ cấu, thành phần, trình độ người trúng cử: Nữ 16 người, dân tộc thiểu số 6 người, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 16 người, ngoài đảng 4 người, tái cử 22 người, tôn giáo 3 người. Trình độ chuyên môn: Dưới đại học chiếm tỷ lệ 1,67; đại học 45%, sau đại học 53,33%. Trình độ chính trị: Trung cấp 6,67%; cao cấp: 78,33%; cử nhân: 8,33%./.

Tin và ảnh: Ngọc Hân - XDCQ&CTTN

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 92-NQ - UBBC.pdf