Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

(10:58 | 28/01/2019)

Ngày 25/01/2018, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Hội nghị do ông Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cẩm Tú

Đến dự và chỉ đạo hội hội nghị có ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức Hội, lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thành viên Ban Giám đốc sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ. Tại Hội nghị ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở đã thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, báo cáo đã đánh giá sâu sắc những ưu điểm đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua. Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, góp ý, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành tại cơ sở, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp cần thực hiện trong năm 2019. Sở Nội vụ đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong thời gian qua, trọng tâm nổi bật mà Sở Nội vụ đã đạt được trong năm 2018 là tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao có nhiều chuyển biến, nâng lên về chất lượng, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo đạt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên nhất là công tác tham mưu kiện toàn, sáp nhập, sắp xếp, giải thể các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương; công tác thi tuyển công chức, viên chức cơ bản đúng quy định; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo khá chặt chẽ; thực hiện công tác cải cách hành chính có chuyển biến…. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc thực hiện nhiệm vụ của ngành vẫn còn tồn tại, hạn chế như tham mưu trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số nơi, một số việc còn chậm; công tác thi đua khen thưởng còn tồn đọng nhiều hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện, đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải bám sát vào nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành theo quy chế, đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cuối cùng nhân dịp năm mới đồng chí Đỗ Thanh Bình đã thay mặt UBND tỉnh chúc các đồng chí lãnh đạo sở, ngành tỉnh, địa phương có mùa xuân mới vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sau khi nghỉ Tết thì phải triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc Sở Nội vụ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và hứa sẽ phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

Cẩm Tú-VP