Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

(14:37 | 17/01/2019)

Sáng ngày 16/01/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Hà Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ thông qua báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ảnh: Cẩm Tú.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Bí thư Đảng ủy chủ trì; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Tại Hội nghị đồng chí Hà Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, báo cáo đã tập trung đánh giá sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, theo đó trong năm 2018 Đảng ủy đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra và các nhiệm vụ phát sinh; công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực ngành Nội vụ có chuyển biến tiến bộ; công tác Đảng được quan tâm chú trọng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời; nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo hướng dẫn; sinh hoạt chuyên đề giúp nâng lên nhận thức chuyên môn của đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định; nội dung kiểm tra, giám sát bám sát kế hoạch của cấp ủy cấp trên; công tác phát triển đảng vượt chỉ tiêu nghị quyết; các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia ý kiến, góp phần xây dựng đảng, quan tâm chăm lo cho đoàn viên, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do đoàn thể cấp trên phát động….  Báo cáo cũng đưa ra những hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng bộ, như: Tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm; một số Đề án đến nay vẫn chưa triển khai, thực hiện (Đề án thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính; Đề án số hóa tài liệu lưu trữ); một số nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra (Thu tài liệu vào lưu trữ lịch sử, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, hồ sơ thành tích kháng chiến còn tồn đọng nhiều)… Kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy đã được tăng cường nhưng còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Sạch Bí thư Đảng ủy tặng Giấy khen cho đảng viên tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Cẩm Tú

Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, góp ý, bổ sung thêm một nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng cần thực hiện trong năm 2019, Đảng ủy đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Bí thư Đảng ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đảng viên cần chủ động tham mưu thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, như: Đảng viên  dự tiếp thu các nghị quyết đầy đủ hơn, không có các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, giữ gìn phẩm chất đạo đức; dự họp chi bộ định kỳ; trong cuộc họp có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp cho tổ chức đảng, đoàn thể; từng đảng viên phải nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ; hoàn thành công tác tư phê bình và phê bình, đánh giá công chức, viên chức, nhân viên cơ quan, đồng thời tham mưu thực hiện tốt công tác đánh giá công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các sở, ngành và địa phương; tập trung thực hiện công việc chuyên môn, từng phòng, ban phải xây dựng lịch làm việc cụ thể để thực hiện nhiệm vụ tránh bỏ sót; các đoàn thể cơ quan cần nghiên cứu phát động các phong trào thi đua gắn kết với các hoạt động của cơ quan; Đảng ủy tổ chức làm việc đúng định kỳ với các đoàn thể; tăng cường hơn nữa trong việc trực bảo vệ an toàn cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cẩm Tú

Hội nghị đã công bố các Quyết định; Công nhận các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, công nhận mô hình “Dân vận khéo” cho các tập thể, cá nhân và biểu dương, khen thưởng 12 đảng viên, quần chúng tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018./.

Cẩm Tú-VP