Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

(14:36 | 14/11/2018)

Ngày 26/10/2018, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh/thành”. Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đề xuất một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Thứ nhất, một số kinh nghiệm tổ chức thực hiện các lớp về đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của địa phương: Trước tiên cần phải xác định rõ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng là cần thiết, phù hợp với từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, hỗ trợ tốt cho chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phải có sự phối hợp quản lý chặt chẽ giữa đơn vị chủ trì mở lớp, cơ sở đào tạo, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý trong quá trình học tập và thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị; phải có bài kiểm tra, bài tập xử lý tình huống và tổ chức đánh giá hiệu quả trước khi kết thúc khóa học đối với học viên và giảng viên; có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường và sau các khóa đào tạo, bồi dưỡng phải tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức sau khi hoàn thành khóa học về cơ quan, đơn vị công tác.

Thứ hai, một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, ý thức tự giác trong học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác.

- Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, phải có năng lực thật sự, đảm bảo các tiêu chuẩn điều kiện tham gia giảng dạy, giỏi và có kinh nghiệm trong công tác, truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết và đạt hiệu quả; nâng cao vai trò tiếp cận, trao đổi trực tiếp giữa giảng viên và học viên, thảo luận những tình huống khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao để đề ra những biện pháp giải quyết hữu hiệu; tăng cường mời giảng viên thỉnh giảng am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ tham gia giảng dạy để truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác và đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất để tham gia giảng dạy./.

Ngọc Vang - CCVC