TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi nâng ngạch công chức

Xem với cỡ chữAA

Danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020

(13:43 | 11/09/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020. 


Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020, với tổng số là 153 người (136 công chức, 17 viên chức). 


Ngày 10/9/2020 Hội đồng thi ban hành Thông báo số 174/TB-HĐ về việc triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020, cụ thể như sau:


1. Thời gian, địa điểm ôn tập 


a) Thời gian:


- Vào lúc 8 giờ, ngày 12/9/2020 ôn tập môn ngoại ngữ tiếng Anh và thao tác trên máy ví tính để làm quen với phần mềm trắc nghiệm.


- Vào lúc 8 giờ, ngày 13/9/2020 ôn tập môn kiến thức chung và môn chuyên môn nghiệp vụ.


b) Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


2. Thời gian, địa điểm thi


a) Thời gian:


- Ngày 26/9/2020: Vào lúc 8 giờ khai mạc Hội đồng thi.


- Ngày 27/9/2020 tổ chức thi Vòng 1 gồm 02 phần:


+ Phần I: Buổi sáng (8 giờ) thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn kiến thức chung.


+ Phần II: Buổi chiều (14 giờ) thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn ngoại ngữ tiếng Anh.


b) Địa điểm: Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


* Lưu ý đối với thí sinh dự thi

 

- Thí sinh phải tập trung ôn tập theo đúng thời gian Thông báo này.


- Thí sinh thường xuyên truy cập vào trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Kiên Giang (https://snv.kiengiang.gov.vn) để biết thêm thông tin kỳ thi.


- Chiều 14 giờ, ngày 12/9/2020 tất cả thí sinh (bao gồm những người được miễn thi môn ngoại ngữ) tập trung thao tác trên máy vi tính để làm quen với phần mềm môn trắc nghiệm.


- Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ tiếng Anh thì được phép vắng mặt của môn thi đó. Thí sinh đạt từng phần thi của Vòng 1 sẽ được thi tiếp Vòng 2 (thông báo cụ thể sau)./.

TIn: Kim Kha - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Danh sách thi chuyên viên chính.pdf; Thông báo thi tuyển vòng 1 chuyên viên chính 2020.pdf