Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thi nâng ngạch công chức

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

(07:07 | 14/05/2019)

Ngày 13/5/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) ban hành Thông báo số 66/TB-HĐ về điểm thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018, như sau:

1. Điển thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 (có danh dách đính kèm).

2. Về phúc khảo điểm thi.

- Các thí sinh có nhu cầu phúc khảo thì làm đơn xin phúc khảo điểm môn thi theo mẫu đính kèm.

- Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 13 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 27 tháng 5 năm 2019. Không phúc khảo đối với đơn xin phúc khảo nhận được sau thời gian nêu trên.

- Chỉ phúc khảo đối với môn thi viết kiến thức chung (không thực hiện phúc khảo đối với môn thi vấn đáp hoặc thực hành, trắc nghiệm trên máy vi tính).

- Cách thức nộp đơn phúc khảo: Nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Sở Nội vụ Kiên Giang (qua Phòng Tổ chức công chức, viên chức).

- Lệ phí phúc khảo: Thực hiện theo Điều 4, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

Kim Kha-CCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   7 nguoi VC.pdf  TB - diem so 66.pdf