TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Quyết định quy định về hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức và người làm công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:44 | 10/08/2020)

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1819/QĐ-UBND  Ban hành Quyết định quy định về hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức và người làm công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Theo đó, Quy định này áp dụng việc hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức, viên chức, người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; công chức, viên chức thuộc biên chế Nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại tỉnh và chế độ chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, bao gồm: Công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề làm việc trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Quy định gồm 03 chương 5 điều, quy định đối tượng hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; quy định mức hưởng, cách tính và nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

 

Tin: Thị Hằng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1819_QD-UBND.signed.pdf