TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin bồi dưỡng tập huấn

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch lưu trữ viên năm 2023

(15:32 | 08/12/2023)

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch lưu trữ viên năm 2023

Sáng nay ngày 08/12/2023, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch ngạch lưu trữ viên, số lượng 74 học viên tham dự.

Dự khai giảng có TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý Bồi dưỡng; bà Hồ Thị Thùy Dung, Phó Trưởng phòng Tổ chức công chức viên chức, Sở Nội vụ các học viên cùng tham dự.

Khóa học diễn ra từ ngày 08/12/2023 đến ngày 28/12/2023, nội dung chương trình bồi dưỡng ngạch văn thư lưu trữ do Học viện hành chính Quốc gia đảm nhiệm, bao gồm các chuyên đề: Quản lý nhà nước về công tác lưu trữ; tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập lưu trữ; Tổ chức công tác thu thập, xác định giá trị và chỉnh lý tài liệu; Tổ chức công tác bảo quản
và khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; Quản lý tài liệu lưu trữ điện
tử;
Tổ chức lao động khoa học trong công tác lưu trữ; Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp trong công tác
lưu trữ; Thực tiễn quản lý tài liệu lưu trữ tại Việt Nam và định hướng công tác lưu trữ trong bối cảnh thực hiện chính phủ điện tử, Chính phủ số ở Việt Nam.

Cuối khóa học các học viên đủ điều kiện và đạt kết quả kỳ kiểm tra sẽ được Học viện hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ./.

Kim Kha-TCCCVC