TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin bồi dưỡng tập huấn

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp bồi dương ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023

(15:29 | 08/12/2023)

Khai giảng lớp bồi dương ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023

Sáng nay ngày 06/12/2023, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2023, số lượng 91 học viên tham dự, với hình thức học trực tuyến.

Dự khai giảng có ông Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý Bồi dưỡng; ThS. Trần Anh Hùng, Phó Trưởng khoa Nhà nước pháp luật các học viên cùng tham dự.

Khóa học diễn ra từ ngày 06/12/2023 đến ngày 28/12/2023, nội dung chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính do Học viện hành chính Quốc gia đảm nhiệm, bao gồm các chuyên đề kiến thức chung về quản lý nhà nước và các kỹ năng cần có trong quản lý hành chính nhà nước như: phân tích công việc; lập và thực hiện kế hoạch; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, kiểm tra ngành, lĩnh vực quản lý; xây dựng báo cáo và một số kỹ năng khác.

Cuối khóa học các học viên đủ điều kiện và đạt kết quả kỳ kiểm tra sẽ được Học viện hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ./.   

Kim Kha-TCCCVC