TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin bồi dưỡng tập huấn

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh các khóa BD nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ năm 2023

(09:47 | 05/07/2023)

Học viện Hành chính Quốc gia chiêu sinh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ năm 2023 tại Học viện Hành chính Quốc gia.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1394.HCQG-QBD.chiêu sinh lớp BDNV VTLT năm 2023.pdf