TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời Giấy mời về việc trao đổi, góp ý dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm, thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

(10:04 | 17/07/2021)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 869_GM-SNV.pdf