TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời họp xem xét đơn khiếu nại của ông Vũ Tiến Sĩ

(20:31 | 20/02/2021)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Giấy mời họp xem xét đơn khiếu nại của ông Vũ Tiến Sĩ.pdf