TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông báo - Giấy mời

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời hội nghị thông qua kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020

(20:21 | 20/02/2021)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Giấy mời hội nghị thông qua kết quả tự đánh giá, chấm điểm.pdf