TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước 2019

(08:19 | 24/07/2020)

Ngày 19/6/2020, Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1223/QĐ-SNV về công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.


Tổng kinh phí quyết toán là: 45.453.717.837 đồng


Trong đó:


Tổng số chi ngân sách, phí lệ phí của Văn phòng Sở là: 42.667.919.053 đồng.


Tổng số chi ngân sách, phí, nguồn thu của Trung tâm Lưu trữ lịch sử là: 2.785.798.784 đồng.


Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách xem tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1223/QĐ-SNV ngày 19/6/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ./.

Tin: Trần Thị Ngọc Quý

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.pdf