TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Công khai kế hoạch đầu tư công năm 2020

(08:11 | 24/07/2020)

Ngày 29/06/2020, Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1242/QĐ-SNV về việc công khai kế hoạch đầu tư công 2020


Tên dự án: Sửa chữa nâng cấp, mở rộng kho lưu trữ chuyên dụng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.


Tổng nguồn vốn bổ sung: 266.000.000 đồng


Chi tiết tại biểu mẫu 01; 05/CKTC-ĐTXD kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-SNV ngày 29/6/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ.
 

Tin: Ngọc Quý

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Quyết định công khai kế hoạch đầu tư công năm 2020.pdf