TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ ngày 01 đến 15.11.2021

(13:52 | 04/11/2021)

Tin: Minh Trí - HCTH

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thông báo lịch làm việc của lãnh đạo sở từ ngày 01-15-11-2021.pdf