TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại huyện U Minh Thượng

(14:35 | 07/06/2024)

Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh do ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện U Minh Thượng.

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra, có ông Nguyễn Thum Em, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Dương Quốc Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện và UBND các xã.

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 và quý I năm 2024, một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc mà huyện gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện U Minh Thượng

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, công tác cải cách hành chính của UBND huyện U Minh Thượng đã được quan tâm và triển khai thực hiện; đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính, ban hành các Kế hoạch cải cách hành chính; tích cực chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; công khai, niêm yết thủ tục hành chính; cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa thực hiện cập nhật thay đổi của thủ tục hành chính và văn bản quy phạm pháp luật vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, còn có hồ sơ giải quyết quá hạn, việc xử lý văn bản điện tử, ký số, số hóa văn bản và hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện còn thấp…

Ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác CCHC mà UBND huyện U Minh Thượng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND huyện U Minh Thượng tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm tra, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

Qua đó, UBND huyện U Minh Thượng đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và có giải pháp khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Yên và Ủy ban nhân dân Xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng./.

Huỳnh Quốc Huy