TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Lịch làm việc

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/8/2018 đến ngày 31/8/2018

  (08:53 | 21/08/2018)

  * Thứ Năm, ngày 16/8/2018 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Hội đồng kỷ luật viên chức và họp Hội đồng thi thăng hạng viên chức; chiều dự họp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy. - Ông Hà Văn Chiến: Làm việc tại cơ quan. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp Hội đồng thi thăng hạng viên chức; chiều họp ở Sở Giáo dục và Đào tạo. - Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan. * Thứ Sáu, ngày 17/8/2018 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tại Tỉnh ủy. - Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp tại Công an tỉnh; chiều làm việc tại cơ quan. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp ở Sở Lao động – TBXH; chiều dự bế giảng lớp bồi dưỡng Trưởng công an cấp xã. - Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan. * Thứ bảy và chủ nhật, ngày 18-19/8/2018: Nghỉ. * Thứ Hai, ngày 20/8/2018 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc với Bộ Nội vụ tại Hà Nội đến ngày 22/8/2018. - Ông Hà Văn Chiến: Họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo hồ sơ Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng 2 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp xã và họp ở Sở Y tế; chiều làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài Chính về xã hội hóa Đoàn cải lương Kiên Giang. - Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/8/2018 đến ngày 15/8/2018

  (14:23 | 09/08/2018)

  * Thứ Tư, ngày 01/8/2018 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ. - Ông Hà Văn Chiến: Dự sơ kết 6 tháng Cụm thi đua số 1 tại Vĩnh Thuận. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; chiều làm việc với Sở Nông nghiệp - PTNT và Sở Tài nguyên – Môi trường về việc bỏ việc của ứng viên Đề án sau đại học nước ngoài. - Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan. * Thứ Năm, ngày 02/8/2018 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng dự làm việc với Đoàn công tác Trung ương tại Tỉnh ủy; chiều họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức. - Ông Hà Văn Chiến: Sáng tổ chức đóng góp dự thảo văn bản của Trung ương về chia cụm, khối thi đua; chiều họp Chi ủy. - Ông Lê Minh Khởi: Làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường về chuyển công tác của công chức và tuyển dụng viên chức. - Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/7/2018 đến ngày 31/7/2018

  (08:57 | 23/07/2018)

  * Thứ Hai, ngày 16/7/2018 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự họp HĐND tỉnh. - Ông Hà Văn Chiến: Sáng dự Khai giảng lớp Tôn giáo; chiều dự họp tại Sở Thông tin Truyền thông đóng góp mã định danh cho các cơ quan nhà nước. - Ông Lê Minh Khởi: Đi dự Hội nghị ở TP Hồ Chí Minh đến hết ngày 17/7/2018. - Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan. * Thứ Ba, ngày 17/7/2018 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Dự họp HĐND tỉnh. - Ông Hà Văn Chiến: Sáng làm việc với Đoàn học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Sở Nội vụ; chiều họp Khối thi đua. - Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 15/7/2018

  (09:11 | 03/07/2018)

  * Thứ Hai, ngày 02/7/2018 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Họp trực tuyến với Chính phủ tại UBND tỉnh. - Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp chi ủy, chiều làm việc tại cơ quan. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp chi ủy. - Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan. * Thứ Ba, ngày 03/7/2018 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Làm việc tại cơ quan. - Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp chi bộ, chiều dự hội nghị trực tuyến sơ kết chuyên đề 03 khâu đột phá thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng dự bế giảng lớp Đại học Chính trị chuyên ngành quản lý nhà nước, chiều làm việc tại cơ quan. - Ông Phạm Văn Màu: Làm việc tại cơ quan.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban thường vụ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/6/2018 đến ngày 01/7/2018

  (07:01 | 21/06/2018)

  * Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 16, 17/6/2018: - Ông Phạm Văn Màu: Giám sát chấm thi công chức. * Thứ Hai, ngày 18/6/2018 - Ông Nguyễn Văn Sạch: Sáng họp Ban Giám đốc cho ý kiến dự thảo văn bản về cải cách hành chính và nguồn nhân sự trình Ban Cán sự Đảng, chiều làm việc tại cơ quan. - Ông Hà Văn Chiến: Sáng họp Ban Giám đốc, chiều làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và TP Rạch Giá về tổ chức chuyên đề thi đua lễ hội 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. - Ông Lê Minh Khởi: Sáng họp Ban Giám đốc, chiều làm việc với các Hội tại UBND tỉnh. - Ông Phạm Văn Màu: Nghỉ phép năm đến hết ngày 22/6/2018.

 • Thông báo lịch làm việc của BTV, Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 01/6/2018 đến ngày 15/6/2018

  (09:16 | 07/06/2018)

  * Thứ Sáu, ngày 01/6/2018 - Đ/c Sạch: Sáng bàn giao công việc ở huyện Châu Thành, chiều làm việc tại cơ quan. - Đ/c Chiến: Làm việc tại cơ quan. - Đ/c Khởi: Tham dự Hội đồng thi tuyển công chức. - Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

 • Thông báo lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/5/2018 đến ngày 31/5/2018

  (16:39 | 18/05/2018)

  * Thứ Tư, ngày 16/5/2018 - Đ/c Việt: Sáng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chiều dự họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra tỉnh. - Đ/c Chiến: Giảng bài cải cách hành chính tại huyện Tân Hiệp. - Đ/c Khởi: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều dự bế giảng lớp lãnh đạo, quản lý cấp phòng. - Đ/c Màu: Làm việc tại cơ quan.

 • Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 02/5/2018 đến ngày 15/5/2018

  (07:00 | 07/05/2018)

  * Thứ Tư, ngày 02/5/2018 - Đ/c Việt: Sáng dự Hội nghị triển khai năm dân vận chính quyền, chiều họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ. - Đ/c Chiến: Sáng làm việc tại cơ quan, chiều họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. - Đ/c Khởi: Sáng họp Hội đồng đánh giá cán bộ quản lý, chiều họp giao ban Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Nội vụ. - Đ/c Màu: Dự Hội nghị trực tuyến tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 • Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16/4/2018 đến ngày 01/5/2018

  (07:02 | 19/04/2018)

  * Thứ Hai, ngày 16/4/2018 - Đ/c Việt: Làm việc với Sở nông nghiệp và PTNT. - Đ/c Chiến: Họp Ban Tổ chức lễ trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. - Đ/c Khởi: Dự khai giảng lớp bồi dưỡng cấp phòng và QLNN ngạch chuyên viên chính và họp với Sở Văn hóa –thể thao về xã hội hóa Đoàn Cải Lương Kiên Giang. - Đ/c Màu: Đi công tác Hà Nội.

 • THÔNG BÁO

  (09:07 | 05/04/2018)

  Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, từ ngày 02/4/2018 đến ngày 15/4/2018