TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Chính quyền địa phương

 • khai giảng 04 lớp bồi dưỡng công chức xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  (07:35 | 25/01/2024)

  Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021-2025. Ngày 23/01/2024, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quôc gia, Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng 04 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã với các chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch, Tài chính - kế toán, Văn hóa - xã hội, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã.

 • khai giảng 03 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  (15:48 | 24/01/2024)

  Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021-2025. Ngày 16/01/2024, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quôc gia, Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng 03 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã với các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chức danh công chức Văn phòng - thống kê.

 • Huyện Phú Quốc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021

  (15:29 | 23/05/2019)

  Ngày 15/5/2019, Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc tổ chức Kỳ họp thứ XIII (kỳ họp bất thường) bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Với kết quả phiếu bầu đạt tỷ lệ 94,74%, ông Trần Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi bầu bổ sung, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc có Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch./.

 • Tọa đàm về thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện đảo, xã đảo

  (15:20 | 23/05/2019)

  Ngày 20/5/2019, Đoàn công tác của Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ do ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện Trưởng làm Trưởng đoàn đã tổ chức 02 buổi điều tra, tọa đàm trao đổi ý kiến về thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện đảo, xã đảo tại UBND huyện Kiên Hải và UBND xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải.