TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu 28-NQ/TW
Trích yếu nội dung Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 23/05/2018
Ngày có hiệu lực 23/05/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban chấp hành Trung ương
Người ký duyệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Download NQ 28-NQ-BCHTW.pdf