TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu 27-NQ/TW
Trích yếu nội dung Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 21/05/2018
Ngày có hiệu lực 21/05/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Ban chấp hành Trung ương
Người ký duyệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Download NQ 27-NQ-BCHTW.pdf