TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu 26-NQ/TW
Trích yếu nội dung Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 19/05/2018
Ngày có hiệu lực 19/05/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban chấp hành Trung ương
Người ký duyệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Download NQ 26-NQ-BCHTW.pdf