TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu 25-NQ/TW
Trích yếu nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 25/07/2008
Ngày có hiệu lực 25/07/2008 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Văn Bản BCH-BTV
Người ký duyệt  
Download NQ TW 7 khoa X.doc