TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu 45/NQ-CP
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/09/2009
Ngày có hiệu lực 11/09/2009 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Download 45-2009 NQ-CP.DOC