TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1638/QĐ-SNV Sở nội vụ Quyết định Nội vụ Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Nội vụ 15/12/2020
18/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang 27/10/2020
41/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền" năm 2020 27/08/2020
40/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch tổ chức tọa đàm phòng, chống tham nhũng trong công tác tổ chức, cán bộ gắn với họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2020) 17/08/2020
1208/QĐ-SNV Sở nội vụ Quyết định Nội vụ Quyết định về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Nội vụ 12/06/2020
35/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 08/06/2020
685/SNV-TCCCVC Sở nội vụ Công văn điều hành Nội vụ Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 02/6/2020 của Chính phủ 02/06/2020