TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
24/2018/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/12/2018
1056/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ 05/07/2018
28-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Nghị quyết Các lĩnh vực khác Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 23/05/2018
27-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Nghị quyết Nội vụ Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 21/05/2018
26-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Nghị quyết Các lĩnh vực khác Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 19/05/2018
1127/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nội vụ Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 14/05/2018
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018