Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 14

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
170/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 08/12/2017
140/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 05/12/2017
2619/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nội vụ Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/12/2017
1833/UBND-NCPC UBND Tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 30/11/2017
1175/HD-SNV Sở nội vụ Công văn hướng dẫn Nội vụ Về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 14/11/2017
35/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử 07/09/2017
121/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 09/08/2017