Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 48

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1056/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ 05/07/2018
1127/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nội vụ Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 14/05/2018
80/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Thực hiện trách nhiệm của UBND tỉnh đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/04/2018
925/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2018
74/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 06/04/2018
15/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2018-2020 24/01/2018
170/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 08/12/2017