TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
35/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử 07/09/2017
1042/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Nội vụ Ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) 17/07/2017
705/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 25/05/2017
16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 16/05/2016
515/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp đảm bảo bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 31/03/2016
225/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 04/02/2016
13/CT-TTG Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 18/05/2012