TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 13

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
140/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 05/12/2017
91/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31/07/2017
13/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Các lĩnh vực khác Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 10/06/2015
60/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao độngvề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 19/06/2013
76/NQ-CP Chính phủ Kế hoạch Nội vụ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 13/03/2013
59/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 23/07/2012