TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 30

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2021-2025 tại Sở Nội vụ 25/03/2022
03/KH-SNV Sở nội vụ Kế hoạch Các lĩnh vực khác Công tác cải cách hành chính năm 2022 17/01/2022
81/STTTT-TTBCBC Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Công văn về việc tập trung thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid trên địa bàn tỉnh 01/02/2021
666/UBND-VHXH Ban chấp hành Trung ương Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tiếp tục triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/05/2020
75/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/05/2020
659/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường 14/05/2020
654/UBND-VHXH UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 14/05/2020