TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 39

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
88/QĐ-BNV Bộ Nội vụ Quyết định Quyết định về việc điều chỉnh phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021 02/02/2021
1638/QĐ-SNV Sở nội vụ Quyết định Nội vụ Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Nội vụ 15/12/2020
18/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang 27/10/2020
1208/QĐ-SNV Sở nội vụ Quyết định Nội vụ Quyết định về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Nội vụ 12/06/2020
67/QĐ-SNV Sở nội vụ Quyết định Nội vụ Ban hành quy chế thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ 17/01/2020
809/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/04/2019
24/2018/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/12/2018